Stichting Vrienden van Musica Antiqua Nova

MAN ontvangt subsidie. Toch is de inzet van vrijwilligers onontbeerlijk.
De stichting Vrienden van MAN is ook opgericht om met de donaties van de vrienden Musica Antiqua Nova financieel te steunen bij bijzondere projecten en gelegenheden.

Bestuur
Martijn de Meijer, voorzitter
Peter Terpstra secretaris
Casper Jongsma, penningmeester

Stichting Vrienden van Musica Antiqua Nova
Haddingestraat 23 c

 

Subsidiënten en giften

 

MAN wordt gesubsidieerd door de Gemeente Groningen en het Fonds Podiumkunsten.

Naast subsidies zijn donaties belangrijk voor MAN.
Deze kunnen gestort worden op rekening NL13 ABNA 0570 0246 09 ten name van Musica Antiqua Nova.

Culturele ANBI-status | Fiscaal voordeel

 

Gratis geld voor Musica Antiqua Nova …. gratis concerten voor u,

 

Het gaat niet goed met Musica Antiqua Nova. Het aantal bezoekers per concert is in korte tijd met een derde gedaald en de korting op de kunstsubsidies eisen hun tol. We moeten dus bezuinigen en dat doen we ook: op het programmaboekje, de tarieven voor bouw en onderhoud van de website, de portokosten etc. Maar we moeten ook op zoek naar meer en andere inkomsten. Een algemene verdere verhoging van de toegangsprijzen is daarbij uitgesloten, want die prijzen zijn al aan de hoge kant. Een verlaging of een differentiatie ligt eerder voor de hand. We zijn actief bij het werven van andere subsidiegevers, maar ook dat is in deze tijd een moeizaam traject.

Waar we wel mogelijkheden zien is het volgende. MAN heeft de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften/donaties aan een dergelijke instelling zijn fiscaal aftrekbaar. Structurele giften[1] voor een periode van 5 jaar en vastgelegd in een bij de belastingdienst bekende over­eenkomst zijn zelfs zonder enige drempel voor 125% aftrekbaar. Als U dus met MAN zou overeenkomen om gedurende 5 jaar ieder jaar 200 euro te schenken, dan kunt U ieder jaar 125% daarvan oftewel 250 euro op Uw aangifte in mindering brengen. Wanneer u meer informatie wilt, bel dan ons kantoor.

MAN wil het doen van zo’n structurele gift nog aantrekkelijker maken door daaraan de volgende voordelen te verbinden:

1 Een korting van 50% op de toegangsprijs voor 2 personen voor 3 concerten naar keuze óf vrije toegang voor 3 concerten voor 1 persoon.

2. Daarnaast krijgt U gratis opnamen van alle concerten die door MAN zelf, met toestemming van de musici zijn opgenomen.

3. Tenslotte mag U bij ieder concert dat U bezoekt, een keuze maken uit de z.g. “collectie Wisman”, een verzameling van ruim 4000 CD’s. U kunt voor 2 euro per stuk, iedere keer maximaal 5 exemplaren uitzoeken. Een overzicht staat hier(Excel): Gezipt Excel bestand (zip – 194kB)

Het bestuur van MAN gaat ervan uit U met dit voorstel een zeer aantrekkelijke suggestie te doen voor het financieel ondersteunen van onze stichting. Het bestuur hoopt dat velen van U op dit voor­stel zullen ingaan en dat MAN, dat volgens het Fonds voor de Podiumkunsten “een zeer waardevolle niche in het Groningse muziek­leven vult” ook de tweede 25 jaar van haar bestaan zonder al te veel problemen kan volmaken.

Als 100 mensen meedoen komt er jaarlijks, na aftrek van de genoemde “kosten” al 10.000 euro binnen. MAN wordt dan als het ware van ons en dat zou het bestuur in ieder geval een heel goed gevoel geven. We hopen van harte dat dit ook bij U het geval zal zijn.

 

Namens het bestuur,

 

D.W.Steenhuis  voorzitter

 

 


[1] (Overeenkomst Periodieke gift in geld: RSIN nr. MAN 802770538). Als U die invult voor het bedrag dat U aan MAN wenst te schenken en opstuurt naar het secretariaat, wordt daar verder alles geregeld.

 

Wilt u een periodieke gift doen aan een goed doel? Als uw periodieke gift voldoet aan een aantal voorwaarden, kunt u deze aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en het goede doel. U kunt daarvoor deze formulieren gebruiken.

Periodieke gift in geld

Gebruik het formulier ‘Periodieke gift in geld’ als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen aan een goed doel. Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor de ontvangende instelling. Als alles is ingevuld, kunt u deze overeenkomst voor uw eigen administratie bewaren.

De formulieren van de belastingdienst staan hier: Periodieke gift in geld (pdf – 132kB)

Download hier het beleidsplan 2013 – 2016
Download hier het jaarverslag van 2014 – 2015
Download hier het jaarverslag van 2015 – 2016
Download hier het jaarverslag van 2016 – 2017
Download hier het jaarverslag van 2017 – 2018

Musica Antiqua Nova staat als stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

KvK-nummer: 41011327
Vestigingsnummer: 000022860142
Fiscaal nummer: 8027.70.538