Lutherse kerk

In een herenhuis in de Haddingestraat zit het kantoor van Musica Antiqua Nova; daarachter is de Lutherse Kerk verstopt, waar MAN nu al 30 jaar concerten organiseert. De kerk is dus een schuilkerk: andere denominaties dan Gereformeerd mochten wel, mits hun kerken niet opvielen. De kerk dateert uit 1696 en kreeg in 1874 zijn huidige vorm. Het gebouw wordt niet alleen voor kerkdiensten gebruikt, maar ook steeds intensiever voor concerten. Dat is begrijpelijk: het tongewelf en het uit hout opgetrokken interieur zijn akoestisch ideaal voor kleinere vocale en instrumentale ensembles en solisten. Bovendien zit het publiek dicht om de musici heen. De kerk is niet alleen letterlijk een klankbord voor historisch geïnformeerde concerten, de ruimte biedt ook historische associaties: het glas-in-loodraam rechts van de preekstoel beeldt Luther af en hij is ook gesymboliseerd in de gevelsteen met de zwaan boven de ingang. In de kerk is ook Groningens grote orgelbouwer Hinsz begraven.

Haddingestraat 23, 9711 KC Groningen
Tel (050) 313 67 29


 

Borg Nienoord Leek “’t Huis de Nyenoort”

Centraal gelegen op Landgoed Nienoord bevindt zich Borg Nienoord. Deze statige borg is één van de mooiste Groninger borgen. Borg Nienoord kent een opvallende en rijke historie.
Landgoed Nienoord kent zijn oorsprong in 1508 toen jonker Wigbold van Ewsum uitgestrekte stukken veengebied kocht bij Midwolde. Hij liet daar een nieuw huis bouwen, de “Nije Oord”, en daarmee werd Landgoed Nienoord geboren. Een landhuis gebouwd in een mengstijl: Neo Classicisme en Jugendstil. Landgoed Nienoord heeft een aantal belangrijke bewoners gekend waaronder de familie Van Panhuijs.

Landgoed Nienoord, Nienoord 20, 9351 AC Leek
Parkeren is gratis