Lutherse kerk

In een herenhuis in de Haddingestraat zit het kantoor van Musica Antiqua Nova; daarachter is de Lutherse Kerk verstopt, waar MAN nu al 30 jaar concerten organiseert. De kerk is dus een schuilkerk: andere denominaties dan Gereformeerd mochten wel, mits hun kerken niet opvielen. De kerk dateert uit 1696 en kreeg in 1874 zijn huidige vorm. Het gebouw wordt niet alleen voor kerkdiensten gebruikt, maar ook steeds intensiever voor concerten. Dat is begrijpelijk: het tongewelf en het uit hout opgetrokken interieur zijn akoestisch ideaal voor kleinere vocale en instrumentale ensembles en solisten. Bovendien zit het publiek dicht om de musici heen. De kerk is niet alleen letterlijk een klankbord voor historisch geïnformeerde concerten, de ruimte biedt ook historische associaties: het glas-in-loodraam rechts van de preekstoel beeldt Luther af en hij is ook gesymboliseerd in de gevelsteen met de zwaan boven de ingang. In de kerk is ook Groningens grote orgelbouwer Hinsz begraven.

Haddingestraat 23, 9711 KC Groningen
Tel (050) 313 67 29