achtergrond_home

 

 

 

Attentiebericht Musica Antiqua Nova

Beste mensen,

Wij missen U, onze vrienden, bezoekers en vrijwilligers. Net als alle podia heeft MAN als gevolg van de coronacrisis haar activiteiten moeten staken. Min of meer van de ene dag op de andere moest alles worden afgelast. Dat was voor alle concerten een grote domper, maar vooral de voorgenomen Julia Culp herdenking heeft daar zwaar onder geleden. Daar waren de musici al ruimschoots begonnen met de voorbereidingen voor dit eenmalige en unieke concert.

Dat alles heeft grote gevolgen. Voor onze relatie met de musici, voor onze financiële positie, maar vooral met U. We zien elkaar niet meer en we horen samen de muziek niet meer. De muziek die ons bij elkaar bracht in die prachtige Lutherse Kerk waarin bijna al onze concerten plaatsvinden.

Natuurlijk hopen we dat er binnenkort een einde aan deze gedwongen scheiding zal kunnen komen. Maar dat gaat niet vanzelf. De veiligheidseisen die door de overheid worden gesteld dwingen tot maatregelen die maar met grote moeite zijn te realiseren. Maar zelfs als ons dat zou lukken weten we niet wat de gevolgen zijn. Zo tasten we in het duister over de vraag in welke mate en onder welke omstandigheden U bereid zou zijn weer naar onze concerten te komen. Daar zouden we te zijner tijd graag iets meer over willen weten.

Voor de tweede helft van dit jaar was een aantal concerten geprogrammeerd waarbij relatief veel bezoekers werden verwacht. Die zullen niet kunnen doorgaan onder de huidige omstandigheden. De Lutherse Kerk is daarvoor eenvoudig te klein. We proberen daarom om die ‘grote’ concerten, met een kleiner publiek toch te kunnen uitvoeren. Daarover wordt druk overleg gevoerd met de betrokken musici, maar concrete afspraken maken is moeilijk. Net als wij, verkeren ook zij in onzekerheid hoe het verder zal gaan.

Hoe dit ook zij, wij zullen er alles aan doen om U zo spoedig mogelijk weer te kunnen ontvangen. Zodra wij meer concrete informatie hebben, hoort u van ons

Ook op onze website en op facebook kunt u t.z.t. meer informatie vinden.

Komende concerten

Vanwege overheidsmaatregelen met betrekking tot het coronavirus zijn onze concerten helaas geannuleerd.

Heeft u kaartjes gekocht voor een geannuleerd concert? Dan hebben wij u een e-mail gestuurd over de afwikkeling rond de gekochte concertkaarten. Mocht u deze niet hebben ontvangen, stuurt u dan een e-mail naar info@musicaantiquanova.nl. Dan brengen wij u op de hoogte.

Wij volgen de berichtgeving van de overheid en de RIVM op de voet. Daar stemmen wij ons beleid op af. Door alle ontwikkelingen is het erg druk en zijn wij alleen via e-mail bereikbaar.

Via de website, onze facebookpagina en onze e-mailattentiebrief houden wij u op de hoogte over de programmering van het volgende seizoen.

Groningen en Musica Antiqua Nova (MAN)

In 1987 ging een aantal liefhebbers van klassieke muziek naar de notaris om een stichting op te richten die zich met name zou richten op het doen uitvoeren van oude muziek in authentieke, historisch geïnformeerde uitvoeringen. En zo bestaat de toen opgerichte stichting ‘Stichting Podium voor oude en nieuwe kamermuziek’ met als werknaam Musica Antiqua Nova nu 30 jaar. Sindsdien zijn er meer dan 300 concerten gegeven, waarvan het overgrote deel in de stad, maar ook een klein deel in de provincie. Inmiddels bekende en soms zelfs beroemde kunstenaars zijn hun loopbaan als het ware bij MAN begonnen en komen er nog steeds graag. De ambitie van stad en regio is om sterk in te zetten op kunst en cultuur. Musica Antiqua Nova wil met het organiseren van concerten oude muziek een bijdrage leveren aan het vergroten van het cultuurbereik in de stad.

Waar?

De concerten van MAN vinden dit seizoen plaats in de:

  • Lutherse Kerk, Haddingestraat 23, Groningen
  • Der Aakerk, Groningen
  • kerk Garmerwolde


Steun ons

Donaties zijn belangrijk voor MAN. Deze kunnen gestort worden op rekening NL13 ABNA 0570 0246 09 ten name van Musica Antiqua Nova.

Musica Antiqua Nova staat als stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

KvK-nummer: 41011327
Vestigingsnummer: 000022860142
Fiscaal nummer: 8027.70.538